[ Start | Om ... | Återställ ]
  Klicka för att byta språk  Klicka för att byta språk

Ordkollen!
v3.1, 2018-05-06
Ordkollen visar vilka nya ord (jämfört med de hittills insamlade) som dyker upp varje dag på stora, svenska nyhets- och debattsajter. Uppdatering sker varje natt. Projektet startade i juli 2013 (statistik visas från 2013-07-23, men ca 80 000 ord samlades in före det). Därefter har även lokala nyheter och IT-nyheter lagts till, och visas i separata listor.

2018-04-15. Underhållsarbete inleds. Publicering av ord för Lokalnyheter och IT-nyheter tillfälligt avstängt. Orsaken är omskrivning av hela kodbasen och förändrad databaslagring. Riksnyheter använder från och med idag den nya versionen. I praktiken innebär detta bättre täckning av ord och tecken.

2018-05-22. Ord från Lokalnyheter publicerade igen. Lokalnyheter använder nu den nya och förbättrade versionen. Samt, separat RSS-abonnemang infört.

2018-05-25. Ord från IT-nyheter publicerade igen, och använder nu den nya och förbättrade versionen. Separat RSS-abonnemang tillagt. Därmed är underhållsarbetet som inleddes i april slutfört.

[ Riksnyheter | Lokala nyheter | IT-nyheter ]
RIKSNYHETER
RSS


 
fiskkött (6)
virkesterminaler (6)
örlogsskepp (5)
glädjerapporten (5)
isägg (5)
julstrumpor (5)
is-bollar (4)
islamist-rektorns (4)
ultraljudsbehandling (4)
droglarmet (3)
elbilsstartupen (3)
extremistanställda (3)
foderfisk (3)
foderprotein (3)
gysi (3)
hällmålning (3)
högvärdigt (3)
påvisbar (3)
patientförbund (3)
polisdatorer (3)
[ Riksnyheter | Lokala nyheter | IT-nyheter ]